สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม16-7-58-1.jpg

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษาด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

             เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Video Conference พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

4.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางวรรณา  โปร่งเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ในที่ประชุม เรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

.

8.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
    

เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน พ.ค. 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

2.12.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

     วันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ) เวลา 08.30 น. - 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จัดกิจกรรม  "โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม"  ณ โรงเรียนวัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และมีนางนันท์นภัส  ภัทรเศรษฐ์สุธี  นักวิชการสรรพสามิตชำนาญการ  เป็นจิตอาสาสรรพสามิต  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และพื้นที่สาขา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  

q1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม  และ ส.อ.สุรพล  สัตย์ซื่อ  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาเครื่อข่าย (หน่วยงานภาครัฐ) ในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย แบบบูรณาการ

.

4a.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม  และนางวรรณจันทร์  กิตติรัตนสุนทร  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

m2.jpg

ประชุมผู้ประกอบกิจการสุรากลั่นชุมชน

      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เชิญผู้ประกอบกิจการสุรากลั่นชุมชน ประชุมชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำและขายสุรากลั่นชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์