สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

2.12.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

     วันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ) เวลา 08.30 น. - 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จัดกิจกรรม  "โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม"  ณ โรงเรียนวัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และมีนางนันท์นภัส  ภัทรเศรษฐ์สุธี  นักวิชการสรรพสามิตชำนาญการ  เป็นจิตอาสาสรรพสามิต  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และพื้นที่สาขา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  

q1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม  และ ส.อ.สุรพล  สัตย์ซื่อ  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาเครื่อข่าย (หน่วยงานภาครัฐ) ในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย แบบบูรณาการ

.

4a.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม  และนางวรรณจันทร์  กิตติรัตนสุนทร  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

m2.jpg

ประชุมผู้ประกอบกิจการสุรากลั่นชุมชน

      เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เชิญผู้ประกอบกิจการสุรากลั่นชุมชน ประชุมชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำและขายสุรากลั่นชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

20150309_134155.jpg

ร่วมกิจกรรมสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่1

           เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี นำข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่1 ณ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี

k5.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
   

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

th01.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

     เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07.30 น. นายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและวางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยแต่งกายแบบสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพร้อมเพียงกัน  เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์