สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

mou-7.jpg

ลงนามข้อตกลงจัดระเบียบสังคม (MOU) รอบวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมลงนามข้อตกลงจัดระเบียบสังคม (MOU) รอบวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ กับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัด กอ.รมน. และพัฒนาสังคมจังหวัดลพบุรี ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี

66.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนสิงหาคม โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวเนรัญชลา  ปรวัฒษ์  นักวิชาการสรรพสามิต ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี ถ่ายทอดความรู้เรื่อง

โครงการพัฒนาเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (แสตมป์สรรพสามิต)

-1.jpg

ตรวจมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีและสาขา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายธรรมรัตน์  ลออเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะ ตรวจมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีและสาขา

12-8-58-2.jpg

ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

                 นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558  ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

y5.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
 

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558  โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ประชุม28-7-58-1.jpg

ประชุมชี้แจ้งผู้ประกอบการสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558

               นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ร่วมกับปกครองจังหวัดลพบุรี  ตำรวจภูธรเมืองลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  เชิญผู้ประกอบการสถานบริการในเขตอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงให้ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
                
               คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  คลิกอ่าน

     

ถวายพระพร1.jpg

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

             นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 08..30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

ประชุม16-7-58-1.jpg

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษาด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

             เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Video Conference พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

4.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางวรรณา  โปร่งเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ในที่ประชุม เรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

.

8.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
    

เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน พ.ค. 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์