สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ชัยบาดาล 5.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอชัยบาดาล

บ้านหมี่2.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอบ้านหมี่

เมืองลพบุรี1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าวุ้ง

โคกสำโรง 1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอโคกสำโรง

ลำสนธิ1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ " บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา " จังหวัดลพบุรี อำเภอลำสนธิ

หนองม่วง1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ " บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอหนองม่วง

เ4.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

     เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2558 สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีเป็นประธานในที่ประชุมและนางสาวประภา  โตจาด ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำและขายสุรากลั่นชุมชน

3010581.jpg

ประชุมติดตามเร่งรัดการทำโซนนิ่ง (zoning) รอบสถานศึกษา

           เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. สรรพสามิตภาคที่ 1 ได้เชิญสรรพสามิตทุกพื้นที่ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการจัดทำโซนนิ่ง (zoning) รอบสถานศึกษาของแต่ละจังหวัดในภาค 1 ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กรมสรรพสามิตกำหนด 

          ในการประชุมสรรพสามิตพื้นที่แต่ละแห่งได้นำเสนอผลการดำเนินการและปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และวิธีการที่จะทำให้การจัดทำโซนนิ่ง (zoning) แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

 

2810581.jpg

พิธีปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมและบูรณาการ ตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 21.30 น.นายภานุ แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน2810583.jpg พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ อาทิทหาร ตำรวจ สรรพสามิต อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครกู้ภัย ฯลฯ  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  เพื่อตรวจเยี่ยมและขอความร่วมมือสถานบริการให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558

qq1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือนกันยายน 2558 มีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  เป็นประธานในที่ประชุม และนายรังสรรค์  ทองดี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง โครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากล กรมสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2 คลิกที่นี่

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์