สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม28-7-58-1.jpg

ประชุมชี้แจ้งผู้ประกอบการสถานบริการ ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558

               นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ร่วมกับปกครองจังหวัดลพบุรี  ตำรวจภูธรเมืองลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  เชิญผู้ประกอบการสถานบริการในเขตอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงให้ปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
                
               คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  คลิกอ่าน

     

ถวายพระพร1.jpg

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

             นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 08..30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

ประชุม16-7-58-1.jpg

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษาด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

             เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายอนิรุต หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Video Conference พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุมปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี

4.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางวรรณา  โปร่งเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ในที่ประชุม เรื่อง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

.

8.1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
    

เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน พ.ค. 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

2.12.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

     วันนี้ (วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ) เวลา 08.30 น. - 10.00 น. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จัดกิจกรรม  "โครงการสรรพสามิตสานสัมพันธ์ คืนความสุขให้สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม"  ณ โรงเรียนวัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ และมีนางนันท์นภัส  ภัทรเศรษฐ์สุธี  นักวิชการสรรพสามิตชำนาญการ  เป็นจิตอาสาสรรพสามิต  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และพื้นที่สาขา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  

q1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม  และ ส.อ.สุรพล  สัตย์ซื่อ  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาเครื่อข่าย (หน่วยงานภาครัฐ) ในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย แบบบูรณาการ

.

4a.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2558 โดยมีนายอนิรุต  หนูหน่าย  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในที่ประชุม  และนางวรรณจันทร์  กิตติรัตนสุนทร  เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์