สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

S__3137547.jpg

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลพบุรี  ร่วมกิจกรรม พี่น้อง พ้องเพื่อน คนลพบุรีร่วมมือร่วมใจกันทำให้ลพบุรีของเราน่าอยู่ "สองมือเธอ สองมือฉัน" ช่วยกันรักษาความสะอาด

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลพบุรี นำโดย คลังจังหวัดลพบุรี สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สรรพากรพื้นที่ลพบุรี ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ผอ.คปภ.ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม พี่น้อง พ้องเพื่อน คนลพบุรีร่วมมือร่วมใจกันทำให้ลพบุรีของเราน่าอยู่ "สองมือเธอ สองมือฉัน" ช่วยกันรักษาความสะอาด โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลพระกาฬ ถนนหน้าพระปรางสามยอด และถนนตลอดแนวเส้นสถานีรถไฟลพบุรี เพื่อให้เมืองลพบุรีสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่าท่องเที่ยว ณ บริเวณถนนหน้าศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

<อ่านรายละเอียด>

แบบประเมินความพึงพอใจ GECC.jpg

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ราชการสะดวก ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ดังนี้
1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี
2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง
3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

<<ทำแบบประเมิน>> หรือสแกน Qr Code ในแบนเนอร์

ตรากรมขาวพื้นส้ม.png

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การต่อใบอนุญาตขายสุสา ยาสูบ และไพ่ สำหรับรายเดิม และความผิดและโทษทางอาญาที่ประชาชนควรรู้

1. การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับรายเดิม 

2. ความผิดและโทษอาญาที่ประชาชนควรรู้ 

 

lop_cover010.jpg

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญ (Flaghip Project) และตรวจเยี่ยมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจ และตรวจติดตามมาตรการ แผนงาน และโครงการสำคัญ (Flaghip Project) และตรวจเยี่ยมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี โดยมีนายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำต่อการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจ แผนงานของสำนักงาน ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานที่กรมสรรพสามิตกำหนด อีกทั้งยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดสถานที่ในการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้เสียภาษีที่มีความทันสมัย และการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยม

lop_Cover66.jpg

สสพ.ลพบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงศรวงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 โดยได้ตักบาตรด้วยอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ พร้อมร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวง ฯ  เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ตรากรม11.png

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พ.ศ. 2566

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในสังกัด จึงได้ออกประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พ.ศ. 2566 มาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี icon_คลิก-07-เล็ก.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี icon_คลิก-07-เล็ก.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง icon_คลิก-07-เล็ก.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล icon_คลิก-07-เล็ก.jpg

57AFC40D-E7F1-4DBE-A33F-7AE863A2DF25.jpg

สสพ.ลพบุรี จัดกิจกรรมปล่อยปลาและสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

นายอำพัน ภักษ์ดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดกิจกรรมปล่อยปลาและสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ บริเวณท่าน้ำวัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

lop_cover_5dec65.jpg

สสพ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และโดมด้านข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร/ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประธานแม่บ้านมหาดไทย จิดอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565

LINE_ALBUM_211122_๒๒๑๑๒๔.jpg

ร่วมต้อนรับ นายอำพัน ภักดีรักษ์ ที่เดินทางมารับตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายอำพัน ภักดีรักษ์ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมทั้งได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

lop3.jpg

สสพ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เมื่อวันที่ 16 สิหาคม 2565

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์