สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจลอยทง24-1.jpg

ตรวจควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2558

            เมื่อคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ฝ่ายปราบปรามร่วมกับงานปราบปรามสาขาเมืองลพบุรี  ออกตรวจประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสุราในช่วงเทศกาลลอยกระทงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ตรวจโรงสุรา24-1.jpg

ตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชน

        เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  เจ้าพนักงานสรรพสามิต ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  เข้าตรวจโรงงานสุรากลั่นชุมชน ในอำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วง และอำเภอบ้านหมี่ จำนวน 3 โรงงาน

โคกบูรณาการ231158-1.jpg

ร่วมตรวจบูรณาการและจัดระเบียบสังคม

                    เมื่อคื่นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สรรพสามิตพื้นที่สาขาโคกสำโรงตรวจบูรณาการและจัดระเบียบสังคมร้านคาราโอเกะ ร้านเกมส์ ร้านโต๊ะสนุกเกอร์ ร่วมกับทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตอำเภอโคสำโรง

ประชุมลอยทง58-1.jpg

การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 2558

            วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในที่ประชุม ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและหามาตรการเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1211581.jpg

ตรวจบูรณาการจัดระเบียบสังคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21.30 น. - 23.00 น. เจ้าพนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี/สาขาเมือง บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และสาธารณสุข ออกตรวจจัดระเบียบสังคมในสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชน

โคก1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  สาขาโคกสำโรง

     วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ณ ตำบลหนองแขม อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ป1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

     เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดเขตพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2558

โคกเจริญ1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

           วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอโคกเจริญ

ท่าหลวง1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอท่าหลวง

สระโบสถ์1.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558  ประชุมคณะอนุทำงานกำหนดเขตพื้นที่ "บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา" จังหวัดลพบุรี อำเภอสระโบสถ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์