สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพิธีวันคล้ายบสวรรคตสมเด็จ (pdf.io) (4).jpg

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เข้าร่วมลพบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยมี นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธี ณ วัดสำราญ ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อ่านรายละเอียด

250467.jpg

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี และกำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และจุดธูป เทียนเครื่องทองน้อย ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อ่านรายละเอียด

240467-2.jpg

สสพ.ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันรักษาความสะอาด"

วันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรม "สองมือเธอ สองมือฉัน ช่วยกันรักษาความสะอาด" โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดเศษขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ราชการที่อยู่นอกศาลากลางจังหวัดและบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรี เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์

อ่านรายละเอียด

240467.jpg

สสพ.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี

วันที่ 24 เมษายน 2567 นางพัชรินทร์ รัตนชัยวัฒน์ รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายในงานประกอบด้วยการประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจของกรมสรรพสามิต พร้อมทั้งการให้คำปรึกษาด้านภาษีสรรพสามิตและการให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตแก่ประชาชนทั่วไป ณ วัดโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี 

อ่านรายละเอียด

15032567 (pdf.io).jpg

สสพ.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี มอบหมายให้ นายอนันตสิทธิ์ มีสอาด หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองตาแดง ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

อ้านรายละเอียด

ตรากรมขาวพื้นส้ม.png

ภาษีสรรพสามิต คืออะไร?

ภาษีสรรพสามิต คืออะไร? และใครจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตบ้าง มาทำความรู้จักกับภาษีสรรพสามิตกัน

<อ่านรายละเอียด>

ข่าว 15032567.jpg

สรรพสามิตลพบุรี ให้ความรู้ด้านภาษีสรรพสามิต

นางเรณู มีสอาด สรรพสามิตพื้นที่สาขาชัยบาดาล นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาชัยบาดาล เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ในงานประกอบด้วย การแนะนำภารกิจของกรมสรรพสามิต การให้คำปรึกษาด้านภาษีสรรพสามิตและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตแก่ประชาชน ผู้เสียภาษี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่มาร่วมงานในครั้งนี้

อ่านรายละเอียด

วันฝนหลวง 2566.JPG

สรรพสามิตลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ลูกเสือชาวบ้าน และอาสาสมัครฝนหลวงร่วมพิธี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

<อ่านรายละเอียด>

ปก_มอบรถยนต์ของกลางคดีสิ้นสุด 2566.jpg

สสพ.ลพบุรี บริจาคของกลางรถยนต์ที่คดีถึงที่สุด

นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม และฝ่ายกฎหมาย ได้ดำเนินการบริจาคของกลางรถยนต์ที่คดีถึงที่สุด ให้แก่ นายสุทธิพงษ์ ชูเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และคณะครูแผนกช่างยนต์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนักศึกษาระยะสั้น แก่นักศึกษาเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัย ฯ ณ บริเวณอาคารเก็บของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566

<อ่านรายละเอียด>

S__38928419.jpg

คบจ.ลพบุรี ร่วมดำเนินกิจกรรม "ทำความสะอาดเมืองลพบุรี"

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลพบุรี (คบจ.ลพบุรี) ประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี สำนักงาน คปภ. จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตลพบุรี ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ธกส. จังหวัดลพบุรี ธนาคารออมสิน สาขาลพบุรี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) สาขาลพบุรี และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลพบุรี ร่วมดำเนินกิจกรรม "ทำความสะอาดเมืองลพบุรี" ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อพัฒนาเมืองลพบุรีให้สวยงามน่าอยู่ ณ บริเวณตัวเมืองลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

กรมสรรพสามิต | Excise Department สารจากอธิบดี

สารจากอธิบดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์