89 ปี กรมสรรพสามิต

นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปณากรมสรรพสามิตครบ 89 ปี ภายในงานจัดให้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และกิจกรรม Big Cleanning Day ณ บริเวรรอบอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

 


  • S__3866677.jpg
  • 41754.jpg
  • 41807.jpg
  • 41800_resize.jpg
  • 41801.jpg
  • 41807.jpg
  • 41809.jpg
  • 41814.jpg