ต้องรับ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ ที่ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563


  • 1_resize.jpg
  • 2_resize.jpg
  • 3_resize.jpg
  • 4_resize.jpg