โครงการ "ครัวปันอิ่ม"

ด้วยกรมสรรพสามิต โดยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี กำหนดจัดโครงการ "ครัวปันอิ่ม" เพื่อมอบอาหารกลางวันแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตามนโยบายของรัฐ และกระทรวงการคลัง โดยเริ่มแจกระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 11.00 น. จำนวน 120 กล่องต่อวัน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี เลขที่ 25 ถนนพหลโยธิน ซอยเทพสตรี 2 ตำบลทะเลชุศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


  • ครัวปันอิ่ม1.jpg
  • ครัวปันอิ่ม2.jpg
  • ครัวปันอิ่ม3.jpg.
  • ครัวปันอิ่ม4.jpg