วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลพบุรี ได้คัดเลือก"วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา" เป็นสินค้าประจำจังหวัดลพบุรี (OTOP) ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี ซึ่งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา มีผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. น้ำสลัดถั่วดาวอินคา

2. น้ำมันถั่วดาวอินคาสกัดเย็น
3. เปลือกถั่วดาวอินคาอบล้วน
4. กาแฟถั่วดาวอินคา แบบ 3 in 1
5. ถั่วดาวอินคาอบเกลือ
6. เซรั่มบำรุงผิวดาวอินคา
หากท่านใดสนใจสินค้า สามารถเลือกชมและสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook "ชาถั่วดาวอินคาแม่เต็ง ถั่วดาวอินคาอบเกลือ"

หรือเลือกชมและซื้อสินค้าด้วยตนเองได้ที่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรถั่วดาวอินคา  เลขที่ 69/1 ม.2 ต.กุตตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี 15190    โทร. 090-801-8733  


 • 11-1.jpg
 • 11-2.jpg
 • 11-3.jpg
 • 11-4.jpg
 • 11-5.jpg
 • 11-6.jpg
 • 11-8.jpg
 • 11-9.jpg
 • 11-10.jpg
 • 11-11.jpg
 • 11-12.jpg