วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอเมือง ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


  • แรงงาน 1.jpg
  • แรงงาน 2.jpg
  • แรงงาน 3.jpg