กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  นางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมภ่ายภาพกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อแสดงพลังและเจตนารมย์ของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล ณ วัดห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี


  • 201162_๒๐๐๒๑๓_0011.jpg
  • 201162_๒๐๐๒๑๓_0021.jpg
  • 201162_๒๐๐๒๑๓_0026.jpg
  • 201162_๒๐๐๒๑๓_0031.jpg