ร่วมกิจกรรทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลง ประจำปีพุทธศักราช 2562

12 สิงหาคม 2562 นางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี และผู้แทน ร่วมกิจกรรทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลง ประจำปีพุทธศักราช 2562 


  • 2.jpg
  • 1.jpg
  • 282994.jpg
  • 3.jpg