กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27 สิงหาคม 2562 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวกิตติวรรณ เทวัต สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล


  • ced718db0d5095f211eebf9c0a0708ebd_16006760_๑๙๐๘๑๙_0001.jpg
  • ced718db0d5095f211eebf9c0a0708ebd_16006760_๑๙๐๘๑๙_0002.jpg
  • ced718db0d5095f211eebf9c0a0708ebd_16006760_๑๙๐๘๑๙_0003.jpg
  • ced718db0d5095f211eebf9c0a0708ebd_16006760_๑๙๐๘๑๙_0004.jpg