พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในพิธีวันยุทธหัตถึของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

  • 86732.jpg
  • 86733.jpg
  • 86734.jpg