กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 

วันที่ 7 ธันวาคม 2562  สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคระเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลจังหวัดลพบุรี  ณ วัดพระศรีมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี


  • วันคอร์รัปชั่นสากล_181123_0001.jpg
  • วันคอร์รัปชั่นสากล_181123_0003.jpg
  • วันคอร์รัปชั่นสากล_181123_0004.jpg
  • วันคอร์รัปชั่นสากล_181123_0006.jpg