สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

lop_cover_5dec65.jpg

สสพ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และโดมด้านข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร/ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประธานแม่บ้านมหาดไทย จิดอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565

LINE_ALBUM_211122_๒๒๑๑๒๔.jpg

ร่วมต้อนรับ นายอำพัน ภักดีรักษ์ ที่เดินทางมารับตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นายอำพัน ภักดีรักษ์ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมทั้งได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานฯ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

lop3.jpg

สสพ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

นางสุรัตน์วดี นิลวณิชย์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เมื่อวันที่ 16 สิหาคม 2565

lop2.jpg

สสพ.ลพบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางสาววราภรณ์ พูลราม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ เป็นผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

lop_mom_2565.jpg

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

นายอนันตสิทธิ์ มีสอาด นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี วางพานพุ่มทองและพุ่มเงินเพื่อถวายสัการะแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565

lop_coverotop.jpg

โครงการ “ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จังหวัดลพบุรี

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้ดำเนินการโครงการ “ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จังหวัดลพบุรี” ซึ่งคณะทำงานฯ ได้คัดเลือกสินค้าของ “กลุ่มตระกร้าสานจากเส้นพลาสติก” มาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เสียภาษีได้สนับสนุนสินค้าของกลุ่ม OTOP นี้ ทำให้กลุ่มฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น และเป็นที่รู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจัดหวัดลพบุรี

edsurvey_lopburi.jpg

เชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ขอเชิญชวนประชาชนและผู้เสียภาษี ร่วมตอบแบบสอบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีวบประมาณ 2565 เพื่อรวบรวมผลและนำไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป 

โดยสแกน QR Code ในรูปเพื่อตอบแบบสำรวจฯ

lop3.jpg

การตรวจติดตามและประเมินผล​การดำเนิน​การตามมาตรฐานการให้บริการ​ ประจำปีงบประมาณปี​ 2565

นายอนิรุต​ หนูหน่าย​ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 พร้อมคณะ​ฯ ได้เข้าตรวจติดตามและประเมินผล​การดำเนิน​การตามมาตรฐานการให้บริการ​ ประจำปีงบประมาณปี​ 2565 ณ​ สำนักงาน​สรรพสามิต​พื้นที่ลพบุรี​ สาขาเมืองลพบุรี​ และสาขาโคกสำโรง​ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม​ CSR.​(ปลูกผัก​ ปลูกรัก)​ ของสำนักงาน​สรรพสามิต​พื้นที่ลพบุรี​ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565

LINE_ALBUM_แต่งไทย ๒๕๖๕_๒๒๐๒๒๑_0.jpg

ลพบุรีนุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้รงณรงค์แต่งไทยเนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยแต่งกายด้วยชุดไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่วันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2565

cover_csr_LB2565.jpg

โครงการสรรพสามิตรวมใจพัฒนาสังตม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้ดำเนืนการโครงการสรรพสามิตรวมใจพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม....อ่านรายละเอียด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว

ข่าวปราบปราม

กรมสรรพสามิต | Excise Department บริการทางอินเตอร์เน็ต

ข่าวปราบปราม ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส

กรมสรรพสามิต | Excise Department พูดคุยกับเรา

เพิ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยทาง Line

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลเผยแพร่กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต | Excise Department ประชาสัมพันธ์