การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง เข้าใจความต่างของกลุ่ม Generation เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

 

1. เอกสารประกอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง เข้าใจความต่างของกลุ่ม Generation เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข

2. แบบทดสอบ

ภาพกิจกรรม

  • รูป1.jpg
  • รูป3.jpg
  • รูป2.jpg