การจัดการความรู้ในหน่วยงาน เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ได้ดำเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงาน เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี โดย นางสาวสุรีย์ นิ่มเวชอารมย์ชื่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การสื่อสารในองค์กร

แบบทดสอบ และ เฉลยาษตำตอบ

ภาพกิจกรรม

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg