การจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) เรื่อง  กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

KM เรื่อง กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ

แบบทดสอบ

 km_๑๙๐๙๑๐_0003.jpg

km_๑๙๐๙๑๐_0009.jpg

km_๑๙๐๙๑๐_0010.jpg

km_๑๙๐๙๑๐_0013.jpg