KM การจัดการความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

KM การจัดการความรู้ เรื่อง บำเหน็จบำนาญ
KM การจัดการความรู้ เรื่อง พร้อมเพย์
แบบทดสอบ

IMG_3306.JPG
 

 IMG_3307.JPG

IMG_3308.JPG

IMG_3310.JPG

IMG_3312.JPG

IMG_3313.JPG

โดย ฝ่ายอำนวยการ สพ.ลพบุรี