สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

❐ ประกาศกรมทสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกที่นี่)

❐ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
     สาขาเมือง และบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 (คลิกที่นี่)