สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดหญ้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีและพื้นที่สาขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องบันทึกภาพและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูล (External Hardisk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกที่นี่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกที่นี่)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรีสาขาเมือง และบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิกที่นี่)