สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

วันฝนหลวง 2566.JPG

สรรพสามิตลพบุรี ร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ลูกเสือชาวบ้าน และอาสาสมัครฝนหลวงร่วมพิธี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

<อ่านรายละเอียด>

ปก_มอบรถยนต์ของกลางคดีสิ้นสุด 2566.jpg

สสพ.ลพบุรี บริจาคของกลางรถยนต์ที่คดีถึงที่สุด

นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ฝ่ายปราบปราม และฝ่ายกฎหมาย ได้ดำเนินการบริจาคของกลางรถยนต์ที่คดีถึงที่สุด ให้แก่ นายสุทธิพงษ์ ชูเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และคณะครูแผนกช่างยนต์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนักศึกษาระยะสั้น แก่นักศึกษาเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัย ฯ ณ บริเวณอาคารเก็บของกลาง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566

<อ่านรายละเอียด>

S__38928419.jpg

คบจ.ลพบุรี ร่วมดำเนินกิจกรรม "ทำความสะอาดเมืองลพบุรี"

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลพบุรี (คบจ.ลพบุรี) ประกอบด้วย สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี สำนักงาน คปภ. จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตลพบุรี ธนาคารกรุงไทย สำนักงาน ธกส. จังหวัดลพบุรี ธนาคารออมสิน สาขาลพบุรี ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) สาขาลพบุรี และธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลพบุรี ร่วมดำเนินกิจกรรม "ทำความสะอาดเมืองลพบุรี" ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อพัฒนาเมืองลพบุรีให้สวยงามน่าอยู่ ณ บริเวณตัวเมืองลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566

1.png

ประชาสัมพันธ์ Mobile Application ตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิต และคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ประกอบการ

กรมสรรพสามิต ได้พัฒนา Application ตรวจสอบแสตมป์สรรพสามิต และคู่มือการใช้งาน สำหรับผู้ประกอบการ ทำให้สามารถตรวจสอบสินค้าที่อยู่ในพิกัดภาษีสรรพสามิตได้ง่าย เพียงเข้าแอปพลิเคชั่นแล้วสแกน Qr Code ที่แสดงบนแสตมป์สรรพสามิต สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android

<คู่มือการใช้งาน>

ข่าววันที่ 18072566.jpg

สสพ.ลพบุรี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี

นางสาววราภรณ์ พูลราม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ วัดไผ่แตร ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ซึ่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี ได้ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต การขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาบภาษีสรรพสามิตแก่ประชาชน อีกทั้งยังได้ให้ของที่ระลึกแก่ประชาชนที่มารับบริการ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในโครงการดังกล่าว

 <อ่านรายละเอียด>

ตรากรมขาวพื้นส้ม.png

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกใบอนุญาตผลิตสุราเพื่อการค้า ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

<อ่านรายละเอียด>

ข่าววันที่ 17072566.jpg

สสพ.ลพบุรี จัดอบรมโครงการ “สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต” แก่ผู้ประกอบการ

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี นำโดย นายอนัตสิทธิ์ มีสอาด หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการการจัดอบรมโครงการ “สรรพสามิตสัญจรเพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบของกรมสรรพสามิต” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจสุรากลั่นชุมชน โรงอุตสาหกรรมสุรากลั่นขนาดเล็ก จำนวน 30 ราย ณ ห้องประชมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โดยมี นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เป็นประธานในการอบรมโครงการดังกล่าว

<อ่านรายละเอียด>

 

ข่าววันที่ 13072566.jpg

สสพ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

นางสาววราภรณ์ พูลราม นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงค์ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วัดสิงห์ทอง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

<่อ่านรายละเอียด>

lop_ข่าววันที่ 04072566.jpg

สสพ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

นายอำพัน ภักดีรักษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานอุตสาหกรรมจังหวัด สมาคม และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายภัตตาหารแก่พระสงค์ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงค์ จำนวน 67 รูป และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 67,999 ตัว ณ วัดมณีชลขันฑ์ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี

<อ่านรายละเอียด>

S__3137547.jpg

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลพบุรี  ร่วมกิจกรรม พี่น้อง พ้องเพื่อน คนลพบุรีร่วมมือร่วมใจกันทำให้ลพบุรีของเราน่าอยู่ "สองมือเธอ สองมือฉัน" ช่วยกันรักษาความสะอาด

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลพบุรี นำโดย คลังจังหวัดลพบุรี สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สรรพากรพื้นที่ลพบุรี ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ผอ.คปภ.ลพบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่ละหน่วยงาน ร่วมกันดำเนินกิจกรรม พี่น้อง พ้องเพื่อน คนลพบุรีร่วมมือร่วมใจกันทำให้ลพบุรีของเราน่าอยู่ "สองมือเธอ สองมือฉัน" ช่วยกันรักษาความสะอาด โดยมีกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลพระกาฬ ถนนหน้าพระปรางสามยอด และถนนตลอดแนวเส้นสถานีรถไฟลพบุรี เพื่อให้เมืองลพบุรีสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่น่าท่องเที่ยว ณ บริเวณถนนหน้าศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

<อ่านรายละเอียด>