ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร

 
cv12se[63.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล 

cvครัวปั่นอิ่ม.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี : ผู้บันทึกข้อมูล