สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

พื้นที่รับผิดชอบ

 

แผนที่จังหวัดลพบุรี

 

map_1.gif

 

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาเมืองลพบุรี

 mapสาขาเมือง.jpg

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาโคกสำโรง

 

 mapสาขาโคกสำโรง.jpg

 

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี สาขาชัยบาดาล

mapสาขาชัยบาดาล.jpg