สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

 

     สุรัตน์วดี นิลวณิชย์.jpg      

นางสุรัตน์วดี  นิลวณิชย์
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

             
    นันทพร ชื่นวาริน.jpg    วราภรณ์1.jpg    vorathep.jpg

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  นางสาวนันทพร  ชื่นวาริน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
  นางสาววราภรณ์ พูลราม
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
  นายวรเทพ สิทธิตนเอง
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
             
 พี่โก๊ะ1.jpg    ประดิษฐ.JPG   เรณู.jpg 
นายอนันต์สิทธิ์  มีสอาด
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี
  นายประดิษฐ วิเศษ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาโคกสำโรง
  นางเรณู มีสอาด
สรรพสามิตพื้นที่สาขาชัยบาดาล

 

 
Rg1-footer.jpg

 lop_org-chart.jpg

  

 กลับด้านบน