สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างและอัตรากำลัง

lop_admin.jpg

 
Rg1-footer.jpg

 lop_orgchart.jpg

  

 กลับด้านบน