สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

 

     ampan_lop.png      

นายอำพัน ภักดีรักษ์
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

             
 - ว่าง -   นันทพร ชื่นวาริน.jpg    วราภรณ์1.jpg    - ว่าง -


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  นางสาวนันทพร  ชื่นวาริน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
  นางสาววราภรณ์ พูลราม
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
 
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
             
 พี่โก๊ะ1.jpg    ประดิษฐ.JPG   เรณู.jpg 
นายอนันต์สิทธิ์  มีสอาด
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี
  นายประดิษฐ วิเศษ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาโคกสำโรง
  นางเรณู มีสอาด
สรรพสามิตพื้นที่สาขาชัยบาดาล

 

 
Rg1-footer.jpg

lop_org-chart.jpg 

  

 กลับด้านบน