สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี
Lopburi Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

NO GIFT POLICY

ประกาศเจตนารมณ์

 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(NO GIFT POLICY) 

  • นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่Download
  •