เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารและอัตรากำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

 

 

kittiwan.jpg   

นางสาวกิตติวรรณ เทวัต
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

 
             
หัวหน้านิ่ม2.jpg    ประภา.jpg   เรณู.jpg     vorathep.jpg

นางนิศานาถ บุญสม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  นางสาวประภา โตจาด
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
  นางเรณู  มีสอาด
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
  นายวรเทพ สิทธิตนเอง
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
             
 สาขาเมือง.jpg   ยุพิน.jpg    ประดิษฐ.JPG
นายเสมอ  สามสี
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี
  นางยุพิน เทียมลม
สรรพสามิตพื้นที่สาขาโคกสำโรง
  นายประดิษฐ  วิเศษ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาชัยบาดาล

 

กลับด้านบน
Rg1-footer.jpg

 

            อัตรากำลัง 

 โครงสร้างอัตรากำลัง ใหม่ 30072562.jpg

 

 

กลับด้านบน