เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 โครงสร้างและอัตรากำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

 

 สุรัตน์วดี นิลวณิชย์.jpg      

นางสุรัตน์วดี  นิลวณิชย์
สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

             
หัวหน้านิ่ม2.jpg    นันทพร ชื่นวาริน.jpg         vorathep.jpg

นางนิศานาถ บุญสม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

  นางสาวนันทพร  ชื่นวาริน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
  - ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
  นายวรเทพ สิทธิตนเอง
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม
             
 พี่โก๊ะ1.jpg   ยุพิน.jpg    ประดิษฐ.JPG
นายอนันต์สิทธิ์  มีสอาด
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี
  นางยุพิน เทียมลม
สรรพสามิตพื้นที่สาขาโคกสำโรง
  นายประดิษฐ  วิเศษ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาชัยบาดาล

 

กลับด้านบน
Rg1-footer.jpg

 

            อัตรากำลังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี

  
chart 150364.jpg

 
 

กลับด้านบน