เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

office.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ตั้งอยู่ที่ 252 ถนนศรีปราชญ์

ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทร. 0364 24801 โทรสาร 0364 24743 

E-mail : lobburi@excise.go.th

สอบถามเรื่องทั่วไป / ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน

 

 

แผนที่ 

map.jpg