เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

 

แผนที่จังหวัดลพบุรี

 

map_1.gif

 

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี

 mapสาขาเมือง.jpg

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาโคกสำโรง

 

 mapสาขาโคกสำโรง.jpg

 

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาชัยบาดาล

mapสาขาชัยบาดาล.jpg