สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้ แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของกลุ่มผู้เพาะปลูกใบยาเส้นและผู้ประกอบการยาเส้น

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวังสะพุง ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้ แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของกลุ่มผู้เพาะปลูกใบยาเส้นและผู้ประกอบการยาเส้น ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนายางใต้ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ครั้งที่ 1

4.jpg

ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้ แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของกลุ่มผู้เพาะปลูกใบยาเส้นและผู้ประกอบการยาเส้น

วันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวังสะพุง ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้ แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของกลุ่มผู้เพาะปลูกใบยาเส้นและผู้ประกอบการยาเส้น ณ วัดธาตุเจดีย์ หมู่ที่ 5 บ.นายางใต้ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย ครั้งที่ 2

1.jpg

ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้ แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของกลุ่มผู้เพาะปลูกใบยาเส้นและผู้ประกอบการยาเส้น

วันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวังสะพุง ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้ แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของกลุ่มผู้เพาะปลูกใบยาเส้นและผู้ประกอบการยาเส้น ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนายางใต้ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ครั้งที่ 1

loei421885_1.jpg

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย รายละเอียด

loei_02_04_01.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"  

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"   อ่านต่อ