สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

loei421885_1.jpg

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย รายละเอียด

loei_02_04_01.jpg

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"  

ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"   อ่านต่อ

 

loei__2_11.jpg

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

คลิกเพื่อดูรายละเอียดที่นี่

hตรวจติดตามพื้นที่เลย2557.jpg

ตอนรับคณะกรรมการสภ.ที่ 4 ตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2557

ตอนรับคณะกรรมการสภ.ที่ 4 ตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2557

csr57_16.jpg

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม

สรรพสามิตพื้นที่เลย ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร