สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

เลขที่ 268 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง

อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  42000

โทรศัพท์ (042) 811030 

โทรสาร (042) 811622 

E-mail : loei@excise.go.th

website: www.loei.excise.go.th

Facebook: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

 

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองเลย

โทรศัพท์ (042) 812306

Facebook: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาเมืองเลย   

2.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวังสะพุง

โทรศัพท์ (042) 841791

3.สำนักงานสรรพสามิตพื้นสาขาด่านซ้าย 

โทรศัพท์ (042) 892273