สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของสรรพสามิตพื้นที่เลย

1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาเมืองเลย
    รับผิดชอบ อำเภอเมืองเลย, อำเภอเชียงคาน, อำเภอปากชม และอำเภอนาด้วง

2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาวังสะพุง
    รับผิดชอบ อำเภอวังสะพุง, อำเภอเอราวัณ, อำเภอผาขาว, อำเภอหนองหิน, อำเภอภูกระดึง และอำเภอภูหลวง

3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาด่านซ้าย
    รับผิดชอบ อำเภอด่านซ้าย, อำเภอนาแห้ว, อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่