สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
Loei Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S__26714168.jpg

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันที่ 26 มกราคม  2567  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้รับมอบเกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระดับ คุณธรรมต้นแบบ ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม

LINE_ALBUM_ประชุมผู้ค้าคนกลาง_๒๔๐๑๒๒_24.jpg

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง

วันที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้จัดทำโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย

LINE_ALBUM_201066_๒๓๑๐๑๙_25.jpg

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้จัดทำโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง ณ วัดบ้านยางใต้ หมู่ที่ 5 ต.ภูกระดึง

2094_0.jpg

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้จัดทำโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง ณ วัดบ้านยางเหนือ หมู่ที่ 4 ต.ภูกระดึง

LINE_ALBUM_พบปะ ผู้เพาะปลูก_๒๓๑๐๑๙_5.jpg

โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้จัดทำโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมแนวปฎิบัติให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบและพ่อค้าคนกลาง ณ ศาลากลางบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 1 ต.ภูกระดึง

1.jpg

ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้ แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของกลุ่มผู้เพาะปลูกใบยาเส้นและผู้ประกอบการยาเส้น

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวังสะพุง ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้ แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของกลุ่มผู้เพาะปลูกใบยาเส้นและผู้ประกอบการยาเส้น ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนายางใต้ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ครั้งที่ 1

4.jpg

ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้ แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของกลุ่มผู้เพาะปลูกใบยาเส้นและผู้ประกอบการยาเส้น

วันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาวังสะพุง ออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้ แนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการของกลุ่มผู้เพาะปลูกใบยาเส้นและผู้ประกอบการยาเส้น ณ วัดธาตุเจดีย์ หมู่ที่ 5 บ.นายางใต้ ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย ครั้งที่ 2

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว