ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
loei421885_1.jpg
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

loei_02_04_01.jpg
ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ และร่วมต่อต้านการทุจริต"  
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

loei__2_11.jpg
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

hตรวจติดตามพื้นที่เลย2557.jpg
ตอนรับคณะกรรมการสภ.ที่ 4 ตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิตประจำปีงบประมาณ 2557
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

himg1.jpg
การจัดการความรู้ในองค์กรเรื่องเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

csr57_16.jpg
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

nopic as Smart Object-2.jpg
ตัวอย่างข่าวกิจกรรม 3
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

nopic as Smart Object-2.jpg
ตัวอย่างข่าวกิจกรรม 2
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

nopic as Smart Object-2.jpg
ตัวอย่างข่าวกิจกรรม 1
ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล