สำนักกฎหมายเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ในวันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต

 

 


  • 739845.jpg
  • D2AED840-A8D9-4FD0-A53E-749741E29B0C.jpeg
  • 6875610A-1AEF-4B36-9EDB-B1E8A7214B93.jpeg