สำนักกฎหมาย
Legal Affairs Bureau

สำนักกฎหมาย(Legal Affairs Bureau)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

ii_l0hwo69u1.jpg

การให้ความรู้ด้านการดำเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

สำนักกฎหมายได้เดินทางไปให้ความรู้ด้านการดำเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 กพ. 65 - 4 มีค. 65

84B1F6BB-E47B-4C15-9025-C38840CAE7DA.jpg

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักกฎหมายเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมสรรพสามิต

5E63F5E4-6A65-4265-8E64-41095E41A013.jpg

กิจกรรม สำนักกฎหมายเพื่อสังคม (CSR) ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักกฎหมายได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมธาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

DE6D7C86-B428-4497-9124-A46812163586.jpeg

สำนักกฎหมายเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันอังคาร ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุมกรมสรรพสามิต