เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

 สำนักกฎหมาย

ที่อยู่ กรมสรรพสามิต เลขที่ 1488 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนขนคไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เบอร์โทรศัพท์  0 2668 6608 

โทรสาร  0 2668 6608 , 0 2241 1034

ฝ่ายอำนวยการ  0 2241 5600  ต่อ  52331-3

ส่วนกฎหมายและระเบียบ  0 2241 5600  ต่อ  52341-8

ส่วนคดี  0 2241 5600  ต่อ  15111-3 , 51531-2

ส่วนอุทธรณ์  0 2241 5600  ต่อ  52351-7

ส่วนพิสูจน์และจัดการของกลาง  0 2241 5600  ต่อ  51516-8

 

 

map_excise_small.jpg