กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดลำพูน ดังนี้คือ 1. ในเวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 2. ในเวลา 08.00 น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 3. ในเวลา 09.00 น. เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ณ บริเวณประตูท่านาง ริมแม่น้ำกวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 4. ในเวลา 09.30 น. เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" ณ บริเวณลำน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (อาคารแปดเหลี่ยมเทศบาลตำบลอุโมงค์ หน้าวัดก่อม่วง) 5. ในเวลา 16.30 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 6. ในเวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน


พิธีวันแม่แห่งชาติ.gif