วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมงานวันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (งานวันรพี) ณ ศาลจังหวัดลำพูน


งานวันรพี.gif