กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณและกำจัดขยะวัชพืชโดยรอบคูเมืองที่ 1 กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและต้นเหลืองปรีดียาธร กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร


วันเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.gif