สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

รายงานผลการปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

         

 

รายงานผลการปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

 ปีงบประมาณ 2566

ตุลาคม 2565

เมษายน 2566

พฤศจิกายน 2565

พฤษภาคม 2566

ธันวาคม  2565

มิถุนายน 2566

มกราคม 2566

กรกฎาคม 2566

กุมภาพันธ์ 2566

สิงหาคม 2566

มีนาคม 2566

กันยายน 2566

 

รายงานผลการปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

 ปีงบประมาณ 2565

ตุลาคม 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2564

พฤษภาคม 2565

ธันวาคม  2564

มิถุนายน 2565

มกราคม 2565

กรกฎาคม 2565

กุมภาพันธ์ 2565

สิงหาคม 2565

มีนาคม 2565

กันยายน 2565

 

 

รายงานผลการปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

 ปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563

เมษายน 2564

พฤศจิกายน 2563

พฤษภาคม 2564

ธันวาคม  2563

มิถุนายน 2564

มกราคม 2564

กรกฎาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564 

สิงหาคม 2564

มีนาคม 2564

กันยายน 2564

 

กลับด้านบน