สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

รายงานผลการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

รายงานผลการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

 

 ปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 2563

เมษายน 2564

พฤศจิกายน 2563

พฤษภาคม 2564

ธันวาคม  2563

มิถุนายน 2564

มกราคม 2564

กรกฎาคม 2564

กุมภาพันธ์ 2564

สิงหาคม 2564

มีนาคม 2564

กันยายน 2564

กลับด้านบน