สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

บริการอิเล็กทรอนิกส์

การขอใบอนุญาตสุรา ยาสูบ ไพ่ ผ่านอินเตอร์เน็ต

   - รายละเอียดคลิกที่นี่

ยื่นแบบต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต (ทดสอบ)

   - รายละเอียดคลิกที่นี่

แจ้งราคาผู้ประกอบกิจการค้าปลีก

   - รายละเอียดคลิกที่นี่

แนะนำบริการข้อมูลและยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

   -รายละเอียดคลิกที่นี่

ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

   - รายละเอียดคลิกที่นี่

การรับชำระเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)

   - รายละเอียดคลิกที่นี่