สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

Q&A (ถาม-ตอบ)

คำถามที่พบบ่อย FAQ (ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่) NEW

คำถามที่พบบ่อย FAQ (แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560) NEW

คำถามที่พบบ่อย FAQ (การจดทะเบียนสรรพสามิต และใบอนุญาต)

คำถามที่พบบ่อย FAQ (รถคันแรก)

คำถามที่พบบ่อย FAQ (การจดทะเบียนฯ และการชำระภาษี)

คำถามที่พบบ่อย FAQ (การชำระภาษี และงานทะเบียนสรรพสามิต)

คำถามที่พบบ่อย FAQ (การชำระภาษี)

คำถามที่พบบ่อย FAQ (การจดทะเบียนสรรพสามิต)

ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

- E-Mail : lampoon@excise.go.th

- Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

- https://www.excise.go.th/lamphun/home/index.htm

                       ติดต่อเราคลิกที่นี่!!