สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

ถาม-ตอบ

คำถามที่พบบ่อย FAQ (NEW)

คำถามที่พบบ่อย FAQ

คำถามที่พบบ่อย FAQ

คำถามที่พบบ่อย FAQ 

คำถามที่พบบ่อย FAQ

ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

- E-Mail : lampoon@excise.go.th

- Facebook : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

- https://www.excise.go.th/lamphun/home/index.htm