สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

1708316447787.jpg

กิจกรรมแสดงพลังความจงรักภักดี

✨กิจกรรม แสดงพลังความจงรักภักดี ✨
วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้นายจิณรวัตร์ แก้วกาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

infographic สนง. (14).png

โครงการอบรมให้ความรู้และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดอบรมสัมมนา "โครงการอบรมให้ความรู้และสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ SMEs" ของกรมสรรพากร ภายใต้กิจกรรม "ทุนก็มี ภาษีก็รู้ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล" ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

infographic สนง. (13).png

พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต
ครบรอบ 92 ปี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน นำทีมบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรม “เข้าวัดทำบุญ ทำนุบำรุงศาสนสถาน”เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ การถวายสังฆทาน ภัตตาหารเพลและปัจจัยแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยทำความสะอาดรอบบริเวณวัด ณ วัดหัวขัว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ได้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าให้แก่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิคนตาบอดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เสริมสร้างความผาสุกความรักความสามัคคีให้บุคลากรในสังกัด บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

29.jpg

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี ร่วมกับ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูนออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

อินโฟกราฟิก สง.  (10).png

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการบูรณะปรับปรุงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ณ วัดพระธาตุหริภุชัยวรมหาวิหาร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และบุคคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการบูรณะปรับปรุงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ณ วัดพระธาตุหริภุชัยวรมหาวิหาร

423478593_381892557767471_9158888685237178770_n.jpg

พิธีมอบตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น.
นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
เข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้รับมอบ ฯ

 

659673.jpg

โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้มอบหมายให้นางสาวณัฏศรินทร์ สว่างอนันกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5 จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 2567 ณ วัดป่าตาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

17.jpg

วันพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2566

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาวนิศารัตน์
กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมวันพระแม่นั่งเมือง ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

659347.jpg

กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 24 มกราคม 2567 (เวลา 06.30 น.) นางสาวนิศารัตน์ กันทะวงค์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูนสาขาเมืองลำพูน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2567 ณ โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

26.jpg

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่"

📣📣วันที่ 18 มกราคม 2567 ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมกับสาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดเคลื่อนที่" ณ โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน