สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

ออกตรวจ 16.6.65.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับสาขาบ้านโฮ่งและฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

กิจกรรมให้ความรู้ช่องทางเงินทุนและการตลาด.gif

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/ช่องทางการตลาด ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน/ช่องทางการตลาด ตามเกณฑ์การพิจารณาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ SML บ้านท่าช้าง ต.เวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

ออกตรวจ 9.6.65.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับฝ่ายปราบปรามและฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

ออกตรวจเยี่ยมท่านส.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานสุรา/วิสาหกิจชุมชนฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับฝ่ายปราบปรามและฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

อ.ลี้.gif

กิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาบ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ตำบลทแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ตรวจเยี่ยมรถไฟฟ้า.gif

ตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ออกตรวจเยี่ยมและแนะนำผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตรถไฟฟ้า ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

พิธี3.6.65.gif

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นมี่ลำพูน ได้มอบหมายให้คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

S__63143955.jpg

ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยฝ่ายปราบปราม เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี (สวดรอบที่ 1)/สวดเบิกเนตรรอบที่ 1 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

จิตอาสา วัดดอยขะม้อ 30.3.65.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา

ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายคมกริช  เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ณ บริเวณวัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน