สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

กิจกรรมช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.gif

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562

นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน และสาขาบ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 โดยในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน และในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

ตักบาตรวัดศรีบังวัน.gif

โครงการเข้าวัดปฎิบัติวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้นายชนัสพงษ์ จะนะดัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ  และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง.gif

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 

ในวันที่ 11 เมษายน 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมการปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จิตอาสาวัดพระยืน.gif

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดลำพูน ประจำปีพุทธศักราช 2562 และกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ในวันที่ 2 เมษายน 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดลำพูน ประจำปีพุทธศักราช 2562 และกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.gif

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 

ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ บริเวณลานพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

ตักบาตรวัดศรีสุพรรณ.gif

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดศรีสุพรรณ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีสรรพสามิต 2560.gif

โครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ได้รับอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่"

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายมงคล คำวงค์ษา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และนายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ได้จัดโครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ได้รับอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่" ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จิตอาสาวันที่ 15.03.62.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน นำทีมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันเกิดกรมฯ.gif

โครงการ "สรรพสามิตปันน้ำใจ ให้น้องนักกีฬาฟุตบอลทีมลำพูนวอริเออร์จูเนียร์"

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน นำทีมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จัดทำโครงการ "สรรพสามิตปันน้ำใจ ให้น้องนักกีฬาฟุตบอลทีมลำพูนวอริเออร์จูเนียร์" เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 87 ปี ณ สนามฝึกซ้อมกีฬาตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้จัดกิจกรรมมอบชุดกีฬา จำนน 64 ชุด อุปกรณ์กีฬา และมอบเงินสมทบทุนอาหาร และเลี้ยงอาหารกลางวัน

จิตอาสา 17.01.62.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธีรพงษ์ ชิตสุริยวนิช นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลุูกจ้างสำนักงานสรรพามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว