สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

โครงการให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่.gif

โครงการ "ให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่"

โครงการ "ให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่"

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน จัดทำโครงการ "ให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่" เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

จิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลฯ.gif

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ.gif

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ"

ในวันที่ 25 กันยายน 2562 นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมือง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดบ้อมและทรัพยากรธรรมชาติ" ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

พิธีวันแม่แห่งชาติ.gif

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดลำพูน ดังนี้คือ 1. ในเวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 2. ในเวลา 08.00 น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน 3. ในเวลา 09.00 น. เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ณ บริเวณประตูท่านาง ริมแม่น้ำกวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 4. ในเวลา 09.30 น. เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" ณ บริเวณลำน้ำปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (อาคารแปดเหลี่ยมเทศบาลตำบลอุโมงค์ หน้าวัดก่อม่วง) 5. ในเวลา 16.30 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 6. ในเวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ตักบาตรวันพระวัดบ้านธิ.gif

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมือง เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดฮ่องกอม่วง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานวันรพี.gif

วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมงานวันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (งานวันรพี) ณ ศาลจังหวัดลำพูน

วันเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.gif

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณและกำจัดขยะวัชพืชโดยรอบคูเมืองที่ 1 กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและต้นเหลืองปรีดียาธร กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร

จิตอาสาโรงเรียน 72 พรรษา.gif

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

จิตอาสาตำบลท่าตุ้ม.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

วันเกิดพระบรมราชินี.gif

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว