สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

จิตอาสา วัดดอยขะม้อ 30.3.65.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา

ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 นายคมกริช  เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ณ บริเวณวัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CRM.gif

โครงการ "ให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่"

นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จัดโครงการ "ให้ความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่" ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

ทำความสะอาดสำนักงาน เดือนมีนาคม.gif

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขาฯ ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณด้านหน้าและด้านในรอบอาคารสำนักงานฯ และบริเวณอาคารที่พักสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

จิตอาสา ศาลากลางใกหม่.gif

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเสณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะข้าราชการ  และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วัดเกิดกรม 14.2.65.gif

กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายคมกริช เนตรหิน สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื้นที่สาขาฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี (17 กพ. 65) ณ วัดหัวขัว ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยจัดกิจกรรมร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19 อาทิ เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สบู่ล้างมือ ฯลฯ และถวายจัตุปัจจัยสมทบเป็นค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า หลังจากทำบุญเสร็จแล้ว ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

จิตอาสา 5.12.64.gif

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บนมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 คณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บนมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ.) ในพระราชูปถัมภ์ ตำบล ต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

พิธีปล่อยปลา 16.09.64.gif

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564

ในวันที่ 16 กันยายน 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ สระเก็บน้ำหนองบัว บ้านเวียงยอง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โปรโมทตุ๊กตา_page-0001.jpg

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.ลำพูน) และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กตาไทลื้อ (เอกลักษณ์ไทลื้อบ้านธิ)

คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำพูน (คบจ.ลำพูน) และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตุ๊กตาไทลื้อ (เอกลักษณ์ไทลื้อบ้านธิ) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านธิหลวง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 27.08.64.gif

ร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่รักษาพันธุ์น้ำ แม่น้ำปิงหน้าวัดบุปผาราม (สบปะ) หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ปล่อยปลา23.7.64.gif

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำแม่เมย ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว