สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

พิธีวางพานพุ่ม น้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี 21 ตุลาคม 2563.gif

กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมกับจังหวัดลำพูน ดังนี้คือ 1. ในเวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย 2. ในเวลา 08.00 น. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณพิธี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

 

31363~1.GIF

กิจกรรม "ร่วมพลิกฟื้นผืนป่า สรรพสามิตอาสาร่วมรักษ์โลก"

 วันที่ 13 กันยายน 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจรักจิตอาสาเพื่อผืนป่า เพื่อเยาวชน" ได้จัดทำกิจกรรม "ร่วมพลิกฟื้นผืนป่า สรรพสามิตอาสาร่วมรักษ์โลก" ณ Basecamp อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

312~1.GIF

กิจกรรมเพื่อน้องท้องอิ่ม ณ บ้านเด็กลีดเดอร์ชิบโฮม

 วันที่ 12 กันยายน 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจรักจิตอาสาเพื่อผืนป่า เพื่อเยาวชน" จัดทำกิจกรรม เพื่อน้องท้องอิ่ม ณ บ้านเด็กลีดเดอร์ชิบโฮม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ธรรมสัญจร.gif

โครงการธรรมะสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชน ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจรเคลื่อนที่สู่ประชาชน ขับเคลื่อนพลังบวร ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดสันป่ายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จิตอาสา ณ ริมปิง 12.08.63.gif

กิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก"  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลริมปิง ตำบลริมปิ่ง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ปี 2563.gif

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

anigif.gif

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

จิตอาสาบ้านกลาง.gif

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันเกิดกรมปี63.gif

"สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ปันน้ำใจให้น้อง"

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนและพื่้นที่สาขา จัดทำโครงการ "สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ปันน้ำใจให้น้อง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 88 ปี ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

Big Cleaning ในเรือนจำ.gif

กิจกรรม "Big Cleaning ในเรือนจำ"

ในวันที่ 28 มกราคม 2563 นายมงคล คำวงค์ษา ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning ในเรือนจำ" ณ เรือนจำจังหวัดลำพูน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว