สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว.gif

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 

ในวันที่ 31 มีนาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ บริเวณลานพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

ตักบาตรวัดศรีสุพรรณ.gif

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดศรีสุพรรณ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีสรรพสามิต 2560.gif

โครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ได้รับอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่"

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายมงคล คำวงค์ษา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และนายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ได้จัดโครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ได้รับอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่" ร่วมกับสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

จิตอาสาวันที่ 15.03.62.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน นำทีมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันเกิดกรมฯ.gif

โครงการ "สรรพสามิตปันน้ำใจ ให้น้องนักกีฬาฟุตบอลทีมลำพูนวอริเออร์จูเนียร์"

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน นำทีมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน จัดทำโครงการ "สรรพสามิตปันน้ำใจ ให้น้องนักกีฬาฟุตบอลทีมลำพูนวอริเออร์จูเนียร์" เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 87 ปี ณ สนามฝึกซ้อมกีฬาตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยได้จัดกิจกรรมมอบชุดกีฬา จำนน 64 ชุด อุปกรณ์กีฬา และมอบเงินสมทบทุนอาหาร และเลี้ยงอาหารกลางวัน

จิตอาสา 17.01.62.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธีรพงษ์ ชิตสุริยวนิช นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลุูกจ้างสำนักงานสรรพามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จิตอาสาวันที่ 05.12.61.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 จังหวัดลำพูน

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื่้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561 จังหวัดลำพูน ณ บริเวณเชิงสะพานท่านาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จิตอาสาวันที่ 21.10.62.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายกิตติพงษ์ สารพงษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จิดอาสาวันที่ 14.10.61.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายมงคล คำวงค์ษา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน ได้รับมอบหมายจากสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดเชตวัน (หนองหมู) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันเกิดกรม.gif

โครงการ สรรพสามิตปันน้ำใจแด่น้องๆ โรงเรียนบ้านเวียงยอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี (CSR)

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื่้นที่สาขา จัดกิจกรรม สรรพสามิตปันน้ำใจ...แด่น้องๆ โรงเรียนบ้านเวียงยอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 86 ปี  (CSR) โดยในการจัดกิจกรรมครั้้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน  ไอศกรีม ให้กับเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว