สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
Lamphun Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department ภาพกิจกรรม

ตักบาตรวันพระวัดบ้านธิ.gif

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมือง เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดฮ่องกอม่วง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานวันรพี.gif

วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมงานวันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (งานวันรพี) ณ ศาลจังหวัดลำพูน

วันเกิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.gif

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณและกำจัดขยะวัชพืชโดยรอบคูเมืองที่ 1 กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและต้นเหลืองปรีดียาธร กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรมงคล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร

จิตอาสาโรงเรียน 72 พรรษา.gif

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

จิตอาสาตำบลท่าตุ้ม.gif

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

วันเกิดพระบรมราชินี.gif

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และพื้นที่สาขา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา และร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

กิจกรรมช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก.gif

กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562

นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน และสาขาบ้านโฮ่ง เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2562 โดยในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน และในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

ตักบาตรวัดศรีบังวัน.gif

โครงการเข้าวัดปฎิบัติวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน มอบหมายให้นายชนัสพงษ์ จะนะดัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายอำนวยการ  และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดศรีบังวัน ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง.gif

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 

ในวันที่ 11 เมษายน 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และข้าราชการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมการปล่อยแถวระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

จิตอาสาวัดพระยืน.gif

โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดลำพูน ประจำปีพุทธศักราช 2562 และกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ในวันที่ 2 เมษายน 2562 นางจินตนา ดิษเย็น สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดลำพูน ประจำปีพุทธศักราช 2562 และกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว